آخرین اخبار دانشگاه

عضو جدید هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

در حکمی از سوی مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر عباس هنربخش رئوف به عنوان عضو هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی منصوب شد

آرشیو