صورت جلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

صورت جلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

پیرو برگزاری پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی، صورت جلسه نشست مذکور که به تایید مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و در راستای ماده «5» آیین نامه داخلی هیات امنا طی نامه شماره 15/154162 مورخ 99/07/07 جناب آقای دکتر باقری قائم مقام محترم وزیر و زئیس مرکز هیات های امنا به دانشگاه ابلاغ گردیده است، در قسمت مصوبات هیات امنا بارگذاری گردیده است.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *