بيست و يكمين نشست كميسيون دائمي

«بيست و يكمين نشست كميسيون دائمي از دوره چهارم هيئت هاي امناي دانشگاه هاي منطقه البرز جنوبي با حضور كليه اعضا، در روز شنبه مورخ 1396/10/09 در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار گرديد.

در اين نشست مواردي در حوزه مالي، اداري، آموزشي و پژوهشي دانشگاه هاي منطقه مورد بررسي و مقرر گرديد موارد تصويب شده در دستور كار جلسه هيئت امناي آتي دانشگاه هاي منطقه قرار گيرد.»

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *