برگزاری هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در مورخ 22-4-1395

برگزاری هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در مورخ 22-4-1395

هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در مورخ 22-4-1395 با حضور اعضای حقوقی و حقیقی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید.

در این نشست 29 دستور مورد بحث و تصویب قرار گرفت، که اهم آن مواردی به مانند «اصلاح برخی از مواد آیین نامه استخدامی»، «خارج از شمول»، «اعطای مجوز برای تشکیل شرکت دانش بنیان»، «تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 94»، «تصویب بودجه تفصیلی سال 95» و «بررسی صورت های مالی سال 93» می باشد.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *