انتصاب اعضای جدید هیات امنا و پنجمین دوره از هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

انتصاب اعضای جدید هیات امنا و پنجمین دوره از هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی

با عنایت به اتمام چهارمین دوره هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی، وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری در اجرای بند (ب-9) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و به استناد بند ج ماده 1 قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ، افراد ذیل الذکر را به مدت 4 سال (از تاریخ 30/02/1397) به عنوان عضو حقیقی هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی (شامل دانشگاه سمنان، دانشگاه دامغان، دانشگاه گرمسار و دانشگاه خواهران سمنان «فرزانگان») منصوب نمود.

1-                 دکتر علی خیرالدین – عضو محترم هیات علمی دانشگاه سمنان

2-                 دکتر سید رحمت ا... اکرمی – معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی

3-                 مهندس سید صالح هندی – مدیر محترم اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

4-                 مهندس عبدا... اکبری راد – نائب  رئیس محترم هیات مدیر گروه صنعتی عقاب افشان

5-                 دکتر حسن سبحانی – عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران

6-                  دکتر علی وطنی – معاون محترم علمی پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

 

لازم به ذکر این که اعضای حقوقی هیات امنای دانشگاه های منطقه به شرح زیر می باشند:

1-     وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

2-     رئیس محترم مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3-     نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

4-     رئیس محترم دانشگاه سمنان (دبیر هیات امنا)

5-     رئیس محترم دانشگاه دامغان

6-      رئیس محترم دانشگاه خواهران سمنان «فرزانگان»

مسئول محترم راه اندازی دانشگاه گرمسار

کلمات کلیدی

تصاویر

 -  -  -  -  -  -

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *