خداوند، ايمان را بر شما واجب كرده تا از شرك پاك شويد... و فرمانبرى از ما را واجب كرده تا نظام يابيد و پيشوايى ما را واجب كرده تا از پراكندگى امان يابيد. حضرت فاطمه سلام الله عليها
دبیرهیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی


 

دکتر مسعود نصیری زرندی نام و نام خانوادگی :
دبیرهیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی عنوان پست سازماني :
دکتری مهندسی شیمی آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:

mnasiri@semnan.ac.ir

رایانامه :

سازمان مركزي دانشگاه سمنان

آدرس :

تعیین دستور جلسات با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی، مرکز هیات های امنا و هیاتهای ممیزه وزارت متبوع و تأييد رئيس هيات امنا                                                        

دریافت پيشنهادات از اعضای هیات امنا و در دستور كار قرار دادن آن ها                                                          

دعوت از اعضا براي تشكيل جلسات عادي                                                           

ارسال دعوت نامه به همراه دستور جلسه، گزارش ها، پيشنهادها و مستندهاي مربوط،                                                      

امضای آخرين صفحه صورتجلسه توسط رئيس و دبير هيات امنا                                                       

ارسال يك نسخه از مصوبات هيات امنا توسط دبير براي كليه اعضا                                                                

شرح وظايف:

Copyright  © 2017 Semnan University   Semnan.ac.ir . All rights reserved .