خداوند، ايمان را بر شما واجب كرده تا از شرك پاك شويد... و فرمانبرى از ما را واجب كرده تا نظام يابيد و پيشوايى ما را واجب كرده تا از پراكندگى امان يابيد. حضرت فاطمه سلام الله عليها
اعضای دوره دوم

1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس هیات امناء
2- رئیس دانشگاه سمنان به عنوان دبیر هیات امناء
3- دکتر مهدی ایرانمنش مشاور وزیر و رئیس مرکز هیات¬های امناء و هیات¬های ممیزه
4- دکتر حسن مسلمی نائینی رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا
5- نماینده سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشوری
6- رئیس دانشگاه دامغان
7- دکتر هادی دوست محمدی نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی (عضو حقیقی)
8- دکتر حسن سبحانی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی (عضو حقیقی)
9- مهندس احمد قلعه بانی مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا (عضو حقیقی)
10- مهندس علی وکیلی رئیس پژوهشگاه صنعت نفت (عضو حقیقی)
11- دکتر نیما امجدی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان (عضو حقیقی)
12- مهندس حمید حاجی عبدالوهاب استاندار سمنان(عضو حقیقی)

 

Copyright  © 2019 Semnan University   Semnan.ac.ir . All rights reserved .