خداوند، ايمان را بر شما واجب كرده تا از شرك پاك شويد... و فرمانبرى از ما را واجب كرده تا نظام يابيد و پيشوايى ما را واجب كرده تا از پراكندگى امان يابيد. حضرت فاطمه سلام الله عليها
اخبار


انتصاب مشاور در امور هیأت های امنا
طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی ( رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه )، جناب آقای دکتر محمد حاتمی (عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی) به عنوان مشاور مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه در امور هیأت های امنا منصوب شد
 ٢٢:٥١ - 1394/03/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
صورت جلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 17-10-93
صورت جلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 17-10-93 بر روی پایگاه اینترنتنی هیات امنا قرار گرفت.
 ١٠:٠٠ - 1394/01/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری پنجمین نشست کمیسیون دائمی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی
برگزاری پنجمین نشست کمیسیون دائمی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در روز پنج شنبه مورخ 14/12/93
 ١٠:٥٨ - 1393/12/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی
سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در تاریخ 17/10/93 در دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید.
 ٠٨:١٨ - 1393/11/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
دومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی
دومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در تاریخ 20/5/93 در دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید.
 ٠٨:١٧ - 1393/11/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی
اولین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در تاریخ 29/2/93 در دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید.
 ٠٨:١٦ - 1393/11/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی
دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی با عضویت اعضای حقوقی و حقیقی جدید شروع به فعالیت نمود.
 ٠٨:١٤ - 1393/11/07 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 

Copyright  © 2017 Semnan University   Semnan.ac.ir . All rights reserved .