خداوند، ايمان را بر شما واجب كرده تا از شرك پاك شويد... و فرمانبرى از ما را واجب كرده تا نظام يابيد و پيشوايى ما را واجب كرده تا از پراكندگى امان يابيد. حضرت فاطمه سلام الله عليها
اخبار


تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش
صورت جلسه دهمین نشست از دوره چهارم هیئت امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 96.11.07
در اجرای مفاد بند«5» دستورالعمل نحوه ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورت جلسه های کمیسیون دائمی و هیئت امنا
 ٠٧:٣٨ - 1397/01/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
بيست و يكمين نشست كميسيون دائمي
بيست و يكمين نشست كميسيون دائمي
بيست و يكمين نشست كميسيون دائمي از دوره چهارم هيئت هاي امناي دانشگاه هاي منطقه البرز جنوبي با حضور كليه اعضا، در روز شنبه مورخ 1396/10/09 در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار گرديد.
 ١٧:٠٨ - 1396/10/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم دکتر غلامی؛
دکتر عبدالرضا باقری، قائم مقام وزیرعلوم شد
دکتر منصور غلامی روز سه شنبه در حکمی "دکتر عبدالرضا باقری" را با حفظ سمت، به عنوان "قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری" منصوب کرد
 ١١:٢٠ - 1396/08/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
بارگذاری صورت جلسه نهمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در مورخ 3-7-1396بر روی سایت هیات امنای دانشگاه
صورت جلسه نهمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 3-7-1396 که به تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، بر روی سایت هیات امنا دانشگاه بارگذاری شد
 ١١:١٤ - 1396/08/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
بارگذاری صورت جلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در مورخ 22-4-1395بر روی سایت هیات امنای دانشگاه
صورت جلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 22-4-1395 که به تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، بر روی سایت هیات امنا دانشگاه بارگذاری شد.
 ٠٦:٤٣ - 1395/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در مورخ 22-4-1395
هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در مورخ 22-4-1395 با حضور اعضای حقوقی و حقیقی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید.
 ٠٦:٤٢ - 1395/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب جناب آقای دکتر علی حقیقی اصل و جناب آقای دکتر محمدتقی قربانیان به سمت عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنا
هیات امنا در ششمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 11/12/1394، در خصوص ترکیب اعضای کمیسیون دائمی به شرح ذیل تصویب نمود:
 ٠٦:٤٠ - 1395/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری به سمت مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه مرکزی
طی حکمی از سوی دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آقای دکتر عبدالرضاباقری رئیس سابق دانشگاه فردوسی مشهد، در تاریخ 26/8/94 ، به سمت مشاور وزیر و ریاست مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.
 ٠٦:٣٨ - 1395/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
​برگزاری چهارمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرزجنوبی
پیرو هماهنگی انجام شده با مرکز هیات های امنای وزارت متبوع، چهارمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرزجنوبی در روز شنبه مورخ 09/03/94 در دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.
 ٢٢:٥٤ - 1394/03/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
​انتصاب مشاور مرکز در امور هیأت های ممیزه
طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی ( رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه )، جناب آقای دکتر عبدالحسین طاهری ( عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ) به عنوان مشاور مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه در امور هیأت های ممیزه منصوب شد.
 ٢٢:٥٣ - 1394/03/05 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>

Copyright  © 2017 Semnan University   Semnan.ac.ir . All rights reserved .