خداوند، ايمان را بر شما واجب كرده تا از شرك پاك شويد... و فرمانبرى از ما را واجب كرده تا نظام يابيد و پيشوايى ما را واجب كرده تا از پراكندگى امان يابيد. حضرت فاطمه سلام الله عليها
اخبار


بارگذاری صورت جلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در مورخ 22-4-1395بر روی سایت هیات امنای دانشگاه
صورت جلسه هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 22-4-1395 که به تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، بر روی سایت هیات امنا دانشگاه بارگذاری شد.
 ٠٦:٤٣ - 1395/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در مورخ 22-4-1395
هفتمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در مورخ 22-4-1395 با حضور اعضای حقوقی و حقیقی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید.
 ٠٦:٤٢ - 1395/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب جناب آقای دکتر علی حقیقی اصل و جناب آقای دکتر محمدتقی قربانیان به سمت عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنا
هیات امنا در ششمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 11/12/1394، در خصوص ترکیب اعضای کمیسیون دائمی به شرح ذیل تصویب نمود:
 ٠٦:٤٠ - 1395/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری به سمت مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه مرکزی
طی حکمی از سوی دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آقای دکتر عبدالرضاباقری رئیس سابق دانشگاه فردوسی مشهد، در تاریخ 26/8/94 ، به سمت مشاور وزیر و ریاست مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.
 ٠٦:٣٨ - 1395/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
​برگزاری چهارمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرزجنوبی
پیرو هماهنگی انجام شده با مرکز هیات های امنای وزارت متبوع، چهارمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرزجنوبی در روز شنبه مورخ 09/03/94 در دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.
 ٢٢:٥٤ - 1394/03/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
​انتصاب مشاور مرکز در امور هیأت های ممیزه
طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی ( رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه )، جناب آقای دکتر عبدالحسین طاهری ( عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ) به عنوان مشاور مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه در امور هیأت های ممیزه منصوب شد.
 ٢٢:٥٣ - 1394/03/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب مشاور در امور هیأت های امنا
طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی ( رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه )، جناب آقای دکتر محمد حاتمی (عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی) به عنوان مشاور مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه در امور هیأت های امنا منصوب شد
 ٢٢:٥١ - 1394/03/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
صورت جلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 17-10-93
صورت جلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ 17-10-93 بر روی پایگاه اینترنتنی هیات امنا قرار گرفت.
 ١٠:٠٠ - 1394/01/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری پنجمین نشست کمیسیون دائمی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی
برگزاری پنجمین نشست کمیسیون دائمی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در روز پنج شنبه مورخ 14/12/93
 ١٠:٥٨ - 1393/12/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی
سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی در تاریخ 17/10/93 در دفتر وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید.
 ٠٨:١٨ - 1393/11/07 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>

Copyright  © 2015 Semnan University   Semnan.ac.ir . All rights reserved .