خداوند، ايمان را بر شما واجب كرده تا از شرك پاك شويد... و فرمانبرى از ما را واجب كرده تا نظام يابيد و پيشوايى ما را واجب كرده تا از پراكندگى امان يابيد. حضرت فاطمه سلام الله عليها
اعضای دوره پنجم (کنونی)

1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس هیات امناء
2-  رئیس دانشگاه سمنان به عنوان دبیر هیات امناء
3- 
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه دکتر عبدالرضا باقری
4- دکتر محمدعلی برخورداری، رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا
5- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
6- رئیس دانشگاه دامغان
7- رئیس دانشگاه خواهران سمنان « فرزانگان »
8- مسئول راه اندازی دانشگاه گرمسار
9- دکتر حسن سبحانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران (عضو حقیقی)
10- دکتر سید رحمت الله اکرمی ، معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور(عضو حقیقی)
11- دکتر علی خیرالدین عضو هیات علمی دانشگاه سمنان (عضو حقیقی)
12- دکتر علی وطنی معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (عضو حقیقی)
13-مهندس سید صالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران (عضو حقیقی)
14- مهندس عبدالله اکبری راد ، نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی عقاب افشان (عضو حقیقی)
 
 

Copyright  © 2019 Semnan University   Semnan.ac.ir . All rights reserved .